جایگاه هنر در اندیشه مقام معظم رهبری

همانطور که درسخنان مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله خامنه ای آمده است ایجاد یک سبک زندگی جدید
در جامعه به یک خلاء تبدیل گشته است که بایستی با درایت و حفظ دستاوردها و
ارزشهایمان آن را به شیوه ای نوین و جدی مطرح نمود و در جهت گسترش و تقویت آن در
جامعه کوشید.

چنانچه که میدانیم ابزار هنر یکی از بهترین و موثرترین و همچنین سریعترین روش ها و ابزارهایجذب، جلب و کشاندن اقشار مختلف به سمت و سوی مورد نظر می باشد. خاصیت هنر این استکه با دستان زیبا و زبان آراسته به سمت انسان آمده و او را مجذوب خود می نماید.
حال این هنر چه محتوایی و با چه جریان فکری آمده باشد مهم نبوده و مخاطب را مجذوبخود می سازد.

/ 0 نظر / 16 بازدید