اهداف مرکز

 1. کسب تخصص در حوزه ی سبک زندگی اسلامی در حوزه ی تامین محصول
 2. دستیابی به شناخت جامع، متوازن و عمیق از گستره جغرافیائی ، تاریخی  و فرهنگیِ ایران و سایر کشورها  و حضور ، نفوذ و الگو سازی در فرهنگ و تمدن اسلامی - ایرانی  درحوزه های فرهنگی اجتماعی
 3.  شناسایی و استفاده از ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی کشور  جهت  تثبیت و ارتقاء جایگاه فرهنگی اجتماعی ایران سلامی و معرفی فرهنگ و تمدن غنی اسلامی – ایرانی ،
 4.  تعامل هدفمند و سازنده بین المللی با تاکید بر کشورهای اسلامی در حوزه فرهنگی اجتماعی
 5. تقویت و تعمیق رابطه جامعه  با فرهنگ اسلامی - ایرانی و ارتقا آگاهیهای عمومی برای افزایش   غنای فرهنگی و اجتماعی با تاکید بر رواج سبک
  زندگی اسلامی
 6.  توسعه ظرفیتها و ارتقاء قابلیتهای موجود در زمینه های  فرهنگی
  اجتماعی با رویکرد ویژه بر سبک زندگی اسلامی
 7.  ایجاد نظام فرهنگی اجتماعی کارآمد، رقابت پذیر، باثبات، متوازن، رشد مستمر و پرشتاب بر پایه مزیتهای نسبیفرهنگی و اجتماعی کشور با مشارکت بخش دولتی ، غیردولتی و بخش خصوصی داخلی و خارجی در تولید محصولات تزئینی - اسلامی
 8. توسعه نظام فراگیر و کارآمد تولید محصولات فرهنگی اجتماعی در سطح ملی و بین المللی.
 9. شناخت، پژوهش و مستندسازی، معرفی ، آموزش،  ترویج، حفاظت، احیا و بهره برداری خردمندانه ازفعالیت های فرهنگی اجتماعی انجام شده  در سطح کشور و بین الملل به جهت تولید محصولات غنی فرهنگی
 10. دستیابی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای قدرتمند جهان در حوزه فرهگی و اجتماعی به جایگاه واقعی خود،  از طریق توسعه تنوع محصول و تطابق بازار با آن، ارتقاء کیفیت و استاندارد سازی خدمات فرهنگی اجتماعی
/ 0 نظر / 13 بازدید